Now showing items 1-1 of 1

    • AT-TAQWA HA HUNA 

      HARIYANTO, MUHSIN (SUARA MUHAMMADIYAH, 2013)
      Senada dengan penyataan Aristoteles, Ibn Miskawaih dan Kuntowijoyo – tanpa bermaksusd menyejajarkan -- Rasulullah s.a.w., ketika menjelaskan posisi ketaqwaan seseorang, beliau menunjuk dadanya sebanyak tiga kali berturut-turut, ...