Now showing items 1-4 of 4

  • KH AHMAD AZHAR BASYIR 

   ABROR, M MUCHLAS (SUARA MUHAMMADIYAH, 2016-12-01)
   Pak Azhar di muhammadiyah dan masyarakat adalah seorang yang mengerti mendalami memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran islam secara baik ia selain ahli hukum islam ia juga memahami dan mendalami ilmu filsafat ia memiliki ...
  • KH AHMAD AZHAR BASYIR ULAMA CENDIKIAWAN MUHAMMADIYAH (3) 

   ABROR, M MUCHLAS (SUARA MUHAMMADIYAH, 2017-02)
   Keberadaan ulama dalam muhammadiyah kata pak azhar mutlak di perlukan untuk mengawasi jalannya organisasi agar langkah kerjanya jangan sampai bertentangan dengan ajaran islam, mereka tidak hanya pandai menyajikan ajaran ...
  • KH AHMAD AZHAR BASYIR ULAMA CENDIKIAWAN MUHAMMADIYAH (4) 

   ABROR, M MUCHLAS (SUARA MUHAMMADIYAH, 2017-02-16)
   KH Ahmad Azhar Baasyir ulama cendekiawan muhammadiyah
  • KH AHMAD AZHAR BASYIR ULAMA CENDIKIAWAN MUHAMMADIYAH (5) 

   ABROR, M MUCHLAS (SUARA MUHAMMADIYAH, 2017-03-01)
   KH Ahmad Azhar Baasyir dalam hubungan sosial kemasyarakatantidak pernah membedakan strata tingkatan, semua dipergauli secara baik, beliau benar-benar egaliter persamaan terhadap sesama, anak-anak pak Azhar pun terkesan ...