Now showing items 1-1 of 1

    • Trilogi Ibadah 

      Faizah, Restu (Harian Jogja, 2019-05-11)
      Sesungguhnya muara segala urusan manusia di dunia ini tidak lain hanyalah untuk menyembah Allah swt dan beribadah dengan ikhlas kepadaNya. Diturunkannya Alquran serta diutusnya para Nabi dan Rasul adalah untuk memberi ...