Now showing items 1-1 of 1

    • PROFESIONALISME PUSTAKAWAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

      LASA HS (UNILib, 2009)
      Profesi merupakan bidang, tugas, dan kegiatan yang memerlukan ilmu pengetahuan/ knowledge, keahlian/skill, kesejawatan/corporateness, tanggung jawab/responsibility, etika ethics, dan pengakuan masyarakat. Karakteristik ...