Now showing items 1-1 of 1

    • PROSPEK DAN PENGEMBANGAN KARIR PUSTAKAWAN 

      LASA HS (2014)
      Profesi pustakawan semula menimbulkan pro dan kontra pengakuan sebagai profesi dan penolakan sebagai profesi dengan argumen masing-masing Sikap beda pendapat ini wajar dalam kehidupan profesi dan masyarakat kita. Dengan ...