Now showing items 1-1 of 1

    • PENGANTAR ILMU HUKUM 

      MUHAMMAD, DANANG WAHYU (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017-09-07)
      Kaedah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Dalam Ilmu Hukum, terdapat 4 (empat) kaedah-kaedah, yakni Kaedah Agama, Kaedah Kesusilaan, Kaedah Kesopanan, dan Kaedah Hukum. Yang pertama, ...