Now showing items 1-1 of 1

    • KUNCI KEBAHAGIAAN DALAM TEKS MAWAS DIRI 

      Fauzan, Aris; Samsudin, Mohamad (Panitia APPTMA KN ke-9 UM Malang, 2019-12-14)
      Artikel ini berusaha untuk mengungkap sejarah sosial Ki Ageng Suryamentaram dan pemikirannya tentang kebahagiaan pada Mawas Diri Mawas Diri yang menjadi salah satu sub bab dalam Kawruh Jiwa. Untuk menjawab pertanyaan ...