Now showing items 1-1 of 1

    • PROSES PERGANTIAN SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI NEPAL 

      A'UNILLAH, M FAIRUZ (FISIPOL UMY, 2010-04-20)
      Perkembangan pemerintahan di Nepal ditentukan oleh perkembangan masyarakatnya yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang melandasinya seperti pertambahan dan tekanan penduduk, ancaman atau perang dan penjarahan yang ...