Now showing items 1-20 of 176

  • 101 TAHUN MENERANGI SUDUT-SUDUT GELAP BANGSA 

   MAARIF, AHMAD SYAFII (SUARA MUHAMMADIYAH, 2016-11-16)
   Organisasi muhammadiyah merupakan organisasi yang yang boleh di bilang lebih tua dari republik indonesia karena organisasi ini lahir pada tahun 1912, bukan hanya organisasinya yang tua akan tetapi suara muhammadiyah yang ...
  • AKUR DALAM PERBEDAAN 

   LASA HS (PWM, 1999-04-30)
   Manusia idup di dunia tidak sendirian melainkan bersama-sama maka dari itu setiap manusia harus memili rasa saling toleransi baik itu toleransi antar umat beragama, toleransi antar suku budaya atau yang lain sebagainya
  • Aliran Akhlak 

   Rahmatullah, Azam Syukur (LPP Uviversitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020-10-01)
   Aliran dalam akhlak ternyata sangat beragam diantaranya yaitu Aliran Hedonisme, Aliran Utilitarianisme, Aliran Idealisme, Aliran Naturalisme, Aliran Theologis, Aliran Vitalisme, dan masih banyak lagi aliran-aliran yang ...
  • AMANAT DAN TANGGUNG JAWAB 

   CHIRZIN, MUHAMMAD (SUARA AISYIAH, 2017-02)
   Amanat adalah suatu yang di berikan dan di percayakan kepada seseorang.atas dasar itu ia mempunyai hak dan kekuasaan untuk bertindak. ia dapat menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang sudah di berikan, tetapi dia juga ...
  • AMBUDI AGAMA: CIKAL BAKAL MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN 

   AKSA, ABU (SUARA MUHAMMADIYAH, 2017-03-16)
   Pada awal Abad ke-20 sebelum gerakan pembaruan islam masuk ke pekajangan dan sekitarnya, gerakan keagamaa di gerakkan oleh para tokoh senior dan junior. Mewakili tokoh-tokoh senior, di pekajangan seperti KH Abdurrahman, ...
  • AMPUNAN DOSA 

   LASA HS (PWM, 2000-03-24)
   Manusia adalah makhluk tempatnya salah dan lupa, atau bisa dikatakan manusia adalah makhluk yang penuh dengan dosa, makadari itu manusia seharusnya ingat bahawasannya hidup di dunia adalah hanya sementara maka bertaubatlah ...
  • Anatomi jaringan periodontal 

   hartanti (2020-01-05)
  • Aplikasi Makroekonomi: Uang, Bank Sentral dan Kebijakan Moneter 

   Wardani, Dyah Titis Kusuma (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020-11-02)
   Uang untuk memperlancar transaksi. Fungsi uang adalah alat tukar perdagangan (medium of exchange); satuan hitung (unit of account), alat penyimpan nilai (store of value), standar pembayaran yang ditangguhkan (standard of ...
  • ARAH POLITIK PERLINDUNGAN WNI PRESIDEN JOKOWI 

   WIRASENJAYA, ADE MARUP (Kedaulatan Rakyat, 2017-04-27)
  • BAHAN AJAR ANIMASI 

   AZIZ, ZUHDAN (JIK UMY, 2008-07-15)
   animasi adalah memberi ruh pada gambar atau benda sehingga terkesan hidup, seni menghidupkan gambar menjadi sekuen gambar bergerak. 12 Prnsip dasar animasi menjadi sangat penting untuk acuan pembuatan semua bentuk karya ...
  • Bahan Kuliah Blok Basic Technology and Biomaterial: Struktur Sifat Material Tumpatan KG (Sifat Fisik, Kimia dan Biologi) 

   Nugroho, Dwi Aji (2020-04-22)
   Struktur material tumpatan KG merupakan salah satu mata kuliah di blok Basic technology dan Biomaterial yang mempelajari tentang sifat fisik kimia dan biologi material tumpatan gigi
  • BEDAH SESAR: ANTARA KEPERLUAN DAN PERMINTAAN 

   ICHSAN, MUCHAMMAD (SUARA AISYIYAH, 2016-11)
   Bedah sesar adalah tindakan medis yang dilakukan tim dokter dalam persalinan dengan melakukan pembedahan berupa irisan di perut ibu dan rahimnya unruk mengeluarkan bayi dan menjahitnya lagi, tindakan medis ini umumnya ...
  • Bentuk Alkap Sesuai Kompetensi 

   QODIR, ZULY (Tribun Jogja, 2019-09-11)
  • BERBUAT ANIAYA 

   LASA HS (PWM, 2000-09-08)
   Aniaya adalah perbuatan yang sangat di benci oleh Allah SWT makadari itu kita harus menghindari perbuatan aniaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, karena perbuatan ini selain di benci Allah juga akan ...
  • BERGURU KEPADA KHIDHIR 

   ILYAS, YUNAHAR (SUARA MUHAMMADIYAH, 2016-11-16)
   Nabi musa adalah nabi yang berguru kepada nabi khidhir, nabi musa minta kepada khidir agar dia di perbolehkan berguru kepadanya kemudian di perbolehkan asalkan dia tidak boleh bertanya sebelum nabi khidhir selesai menjelaskan ...
  • Berharap hanya kepada Allah SWT semata 

   Nugroho, Bambang Wahyu (LPPI UMY, 2020-05-13)
   Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, hanya kepada Allah SWT lah kita patut berharap untuk kesembuhan, kesehatan, dan kesejahteraan.
  • BIOCHEMISTRY OF BONE AND TOOTH 

   ADININGRAT, ARYA (2017-01)
  • BISNIS DENGAN SISTEM KREDIT MENURUT ISLAM 

   RAHMANTO, MUKHLIS (Majalah Suara Aisyiyah, 2016-12)