Now showing items 1-1 of 1

    • BUKU PANDUAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH 

      RAHMAH, RAHMAH; KHASANAH, USWATUN; WARDANINGSIH, SHANTI (PSIK FKIK UMY, 2014)
      Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT, Sang pengatur kehidupan. Tuhan yang telah menganugerahkan kesempatan dan kemampuan sehingga Buku Panduan ini dapat tersusun dan berada di tangan kita. Karya Tulis Ilmiah (KTI) ...