Now showing items 1-1 of 1

    • Profil Badan Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah Mergangsan 

      Diwanti, Dyah Pikanthi; Adriyani, Erna; Santi Herawati, Rahmadhani (Cetak Mandiri, 2020)
      Profil Badan Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah Mergangsan merupakan buku panduan geliat usaha yang dilakukan oleh Ibu-Ibu Aisyiyah melalui program pelatihan yang dilaksanakan secara rutin