Now showing items 1-1 of 1

    • Realisme Defensif dan Hubungan Indonesia-Malaysia Selepas Era Suharto 

      ALI, MAKSUM (Pertubuhan Perlindungan dan Pekerjaan OKU Malaysia, 2019)
      Berlakunya coup (rampasan kuasa) di Indonesia pada tahun 1965, kemudian diikuti rundingan damai yang ditandatangani mengenai tamatnya konfrontasi merupakan peristiwa yang tidak akan dilupakan oleh rakyat Indonesia dan Malaysia.