Now showing items 1-1 of 1

    • Isu dan Percikan Upaya Integrasi dalam Studi Islam 

      Fauzan, Aris (Samudra Biru, 2019-12-31)
      Buku ini menyajikan tentang tentang Isu-isu dalam Studi Islam, Relasi antar Umat Bergama, dan Cara memahami teks-teks Siti Jenar serta tokoh di balik Syekh Siti Jenar. Melalui buku ini pembaca akan diajak untuk menggunakan ...